2020 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Bakanlığımızca 22/11/2020 tarihinde (ÖSYM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılan yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sonuç ekranı aşağıdaki linkte yayınlanmıştır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün (Son teslim tarihi 05 Ocak 2021) içerisinde aşağıdaki belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
Sözlü sınav tarihleri Bakanlığımızca ayrıca duyurulacak olup, Adalet Bakanlığı internet sayfasından (http://www.adalet.gov.tr) veya İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) takip edilmesi hususu,
İlanen duyurulur.

İstenilen belgeler:
1) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin (ön lisans mezunu olup bu mezuniyetleri dışında lisans mezunu olanların da ayrıca bu mezuniyetlerine ilişkin öğrenim belgesinin) aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği, (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınan karekodlu mezuniyet tarihini gösterir “mezun belgesi” kabul edilecektir. Başvurunun Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yapılması halinde Cumhuriyet Başsavcılığınca “mezun belgesi” karekod aracılığıyla doğrulanacaktır.)
2) İki adet biometrik fotoğraf,
3) Mal bildirimi belgesi,
4) Adalet Bakanlığı internet sayfasından (http://www.adalet.gov.tr) veya İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) temin edilecek olan ve ilgililer tarafından bilgisayar veya daktilo ile doldurularak imzalanan fotoğraflı “İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Bilgi Formu” ile iki adet “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”,
5) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) temin edilecek olan "aday bilgi formu",
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
7) Askerlik durum belgesi.

SONUÇ SORGULAMA