2021 Yılı Açıktan ve Naklen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Bakanlığımızca 03.04.2022 tarihinde (ÖSYM) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılan yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sonuç ekranı aşağıdaki linkte yayımlanmıştır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvurularını istenilen belgeler ile birlikte e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak 21 Nisan - 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. 05 Mayıs 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belgelerin gönderilmesine ilişkin şahsen veya posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.  

Sözlü sınav tarihleri Bakanlığımızca ayrıca duyurulacak olup, ilgililerin Adalet Bakanlığı internet sayfasından (http://www.adalet.gov.tr) veya İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) takip etmesi hususu,

İlanen duyurulur.

İstenilen belgeler:

1)   Biyometrik fotoğrafın sisteme yüklenmesi.
2)   a) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin (ön lisans mezunu olup bu mezuniyetleri dışında lisans mezunu olanların da ayrıca bu mezuniyetlerine ilişkin öğrenim belgesinin) aslı,
      b) Kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
     c)  www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınan karekodlu mezuniyet tarihini gösterir “mezun belgesi”,  bentlerinden herhangi birinin sisteme yüklenmesi.
3) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) temin edilecek olan Mal bildirimi belgesi,(ıslak imzalı olarak el ya da bilgisayar ile doldurulacaktır)
4) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) temin edilecek olan “İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Bilgi Formu”, (ıslak imzalı ve fotoğraflı şekilde el ile doldurulacaktır)
5) İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) temin edilecek olan "aday bilgi formu", (ıslak imzalı ve fotoğraflı şekilde bilgisayar ile doldurulacaktır)
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan, (ıslak imzalı olarak bilgisayar ile doldurulacaktır)
7) Askerlik durum belgesi, (askerlik görevini yerine getirmiş olanların E-devlet üzerinden alınan askerlik belgelerinde sevk, teslim, terhis tarihi v.b. bilgiler bulunmadığından ilgili adayların en yakın askerlik şubesinden belirtilen hususları gösterir askerlik durum belgesini temin ederek sisteme yüklemesi)

NOT: Tüm belgelerin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Nihai sonuçlar sonrasında başarılı olan adaylardan mal bildirim formu aslı ile iki adet biyometrik fotoğraf istenecektir.
 

SONUÇ SORGULAMA