2024 Yılı Atama Kararnamesine ilişkin Mazeret Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru

İcra müdür ve icra müdür yardımcılarının 2024 Yılı Atama Kararnamesi çalışmaları kapsamında;
1- Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 39 ve devamı maddelerinde belirtilen yasal mazeretleri bulunanların mazeretleriyle birlikte görev yerinde kalma ya da yer değişikliği taleplerini göndermeleri,
2- Kura kararnamesi sonrası aile birliği mazereti ile ataması yapılıp birinci, ikinci ve üçüncü bölgede 3 yılını, dördüncü ve beşinci bölgede 2 yılını doldurup mazereti devam edenlerden yerinde kalmak isteyenlerin mazeretlerinin devam edip etmediğini belgeleri ile birlikte belirtmek suretiyle taleplerini göndermeleri, talep göndermeyenler ile mazeretinin devam etmediği anlaşılanların kararname kapsamına alınacağı,
3- 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa il ve ilçelerinde görev yapan icra müdür ve icra müdür yardımcılarından bulunduğu yerde görev süresi dolanların yerinde kalma taleplerinin mazeretleri ile iş, ihtiyaç ve kadro durumuna göre değerlendirileceği,
4- Bu kapsamda talepte bulunanların taleplerini, tercih ettikleri mahalleri de belirtmek suretiyle 14.02.2024 – 20.02.2024 tarihleri arasında Başkanlığımıza UYAP üzerinden atama talep formu ile göndermeleri, 
5- Yasal mazereti bulunmayanların taleplerini, yayımlanacak olan genel esaslar ile atama yapılacak mahallerin ilan edilmesini müteakip gönderebilecekleri, bu aşamada talep göndermemeleri gerektiği hususları,
Ayrıca kararname sürecinin ekte yer alan kararname takvimine göre işletilmesinin planlandığı,
İlanen duyurulur.