Durma Süreci Sonrası Satış İşlemlerine İlişkin Görüşümüz