İcra Kâtipleri Arasından 04.05.2019 Tarihinde Yapılan İcra Müdür Yardımcılığına Geçiş Sınavında Başarılı Olan Adayların Kura Töreni Hakkında Duyuru

19-20-21 Ağustos 2019 tarihinde sözlü sınavı yapılan ve atanmaya hak kazanan icra müdür yardımcılarının görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak olan kura töreni 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 15:00’te Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan icra müdür yardımcıları törene beraber katılacakları şahısların kimlik bilgilerini aşağıdaki linkte bulunan tabloya işleyerek Başkanlığımızın e-posta (iidb@adalet.gov.tr) adresine 19/09/2019 Perşembe günü saat 14:00’e kadar bildirmeleri gerekmektedir. Bildirim yapılmaması halinde kura törenine sadece ilgili icra müdür yardımcısı katılabilecektir.

İlanen Duyurulur.