İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2024 Yılı Atama Kararnamesi Hakkında Duyuru

İcra müdür ve icra müdür yardımcılarının 2024 yılı kararnamesinde uygulanacak olan esaslara ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, genel esaslar aşağıda ilan edilmiştir.

Genel esaslar uyarınca;

Birinci bölge mahaller merkez nüfusu bir milyon üzeri ve merkez nüfusu bir milyon altı olmak üzere ikiye ayrılmış, bu mahaller EK-1 ve EK-2'de, kararname kapsamında bulunan icra müdür ve icra müdür yardımcılarının tercih edebileceği bölgeler EK-3'te yer alan tabloda belirtilmiştir.

Esaslara aykırı tercihler dikkate alınmayacaktır.


Kararname kapsamında atama yapılacak mahaller ihtiyaç ve kadro durumuna göre belirlenerek EK-4'te gösterilmiştir.

Esasların 12 nci maddesi gereğince bölge hizmet sürelerini doldurup resen kararname kapsamına alınan icra müdür ve icra müdür yardımcılarına kısa mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. 13.02.2024 tarihinde yapılan ilan doğrultusunda mazeretleri kapsamında talepte bulunanlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmayacak olup talepleri kararname kapsamında değerlendirilecektir.

Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 35 inci maddesi uyarınca (doğum ve askerlik nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreler vb.) bölge hizmetinden sayılmayan süreleri bulunanların durumu, kendisine kısa mesaj gönderilmiş olsa dahi ayrıntılı olarak kararname sürecinde değerlendirilecektir.

13.02.2024 tarihinde duyurulan kararname takvimi (EK-5) uyarınca kararnamenin 31.05.2024 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

Tüm teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.