İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının 2022 Yılı Atama Kararnamesi Ön Taleplerinin Toplanması Hakkında Duyuru

İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları hakkında 2022 yılında yapılacak olan kararname çalışma esaslarını belirlemek üzere;

1- Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2022 tarihi dikkate alınacaktır.
Bulundukları görev yeri itibarıyla;
a) 1. Bölgede 7 yılını doldurup 10 yılını doldurmayanların,
b) 2. Bölgede 5 yılını doldurup 6 yılını doldurmayanların,
c) Tüm mahallerde görev yapanlardan, İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 39 ve devamı maddelerinde belirtilen yasal mazeretleri bulunanların mazeretleriyle birlikte,

Taleplerini yer tercihi belirtmeden 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında Başkanlığımıza atama talep formu ile göndermeleri, (atama talep formunu gönderebilmek için UYAP’ta mecburi olarak tercih yapılması istendiğinden bulunduğu görev yerinin seçilmesi yeterlidir.)

2- Yukarıda belirtilen esaslar dışında kalanların atamaya ilişkin herhangi bir talep formu göndermemeleri, Başkanlığımızca gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra yayımlanacak olan kararname takvimi ve genel esaslar ile ihtiyaç bulunan mahallerin ilan edilmesini müteakip tercihlerini içeren atama talep formlarını göndermeleri gerektiği hususu;

İlanen duyurulur.