İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe İlişkin Duyuru

     2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci maddesi kapsamında Bakanlığımızca hazırlanan İcra ve İflâs Kanununun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 18 Ekim 2023 tarihli ve 32343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
      Mezkûr Tebliğ, 31 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
      Başvurulara ilişkin süreler, Tebliğ ekindeki takvim dikkate alınarak uygulanacaktır.
      Tasfiye için görevlendirilen icra dairelerine ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

      Kamuoyuna duyurulur.