Pasaport Taleplerine İlişkin Duyuru

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile doğrudan sağladığı koordinasyon neticesinde, daha evvel UYAP DYS'ye aktarımı yapılmış olan “Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formları” ile buna ilişkin emeklilik durumu gösterir belgelerin kurum/birim amir/amirlerince e-imzalı olarak güvenli elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmesine yönelik yazılımsal ve ekransal çalışmalar 13/06/2023 tarihi itibariyle tamamlanarak söz konusu dijital süreç hizmete alınmıştır.
Bu itibarla;
5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince hususi/hizmet damgalı pasaport veyahut hususi damgalı pasaport başvurusuna dair kadro durumunu gösterir belge talepleri hakkında, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan ve ekte yer alan kullanım klavuzuna göre işlem yapılması, bu tür taleplerin UYAP DYS dışında (fiziken) Başkanlığımıza gönderilmemesi gerekmektedir.
İlanen duyurulur.