Sözleşmeli İcra Kâtipliği Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri

Bakanlığımızca 20.04.2023 tarihinde ilan edilen 700 sözleşmeli icra kâtibi alımı ile ilgili olarak;
09 Haziran 2023 Cuma ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli icra kâtipliği uygulamalı sınav metinleri ve uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.
İlanen duyurulur.